TÁMOGATÁS INFO 2022

A lakásfelújítási támogatás tavalyi bejelentése óta, rengeteg cikk foglalkozott és foglalkozik a támogatás igénybevételének feltételeivel és szabályaival. Ennek ellenére sokan még mindig nincsenek  tisztában azzal, melyik költségtípusra mekkora állami támogatást lehet igénybe venni a január 1-jén elinduló otthonfelújítási támogatás keretein belül, ezért összegyűjtöttük a legfontosabb információkat. Nem szabad elfelejteni, hogy a munkadíjról és az anyagköltségekről szóló számlák mellett a vállalkozói szerződést is csatolni kell a kérelemhez.

A támogatás vállalkozási szerződés alapján idén vagy jövőre megkezdett felújításokra igényelhető, méghozzá a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig. 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződés(eke)t kell mellékelni a kérelemhez, amelyek részletesen meghatározzák a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját. Amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban kell ezt megtenni. Az építési tevékenységekhez szükséges anyagok költségeiről, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról szóló számlák, valamint az átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést igazoló dokumentumot is csatolni kell.
Hogy oszthatók meg a költségek?a támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint (vagyis az állami támogatás akár már 6 millió forintos beruházással maximalizálható), hanem az is, hogya támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhetA gyakorlatban ez azt jelenti, hogya maximális, 3 milliós állami támogatásnál mindkét költségtípus számlaösszegének el kell érnie a 1,5 millió forintot: a számlaösszegek 1,5-4,5 milliós megosztása tehát már megfelelő ehhez. Természetesen mindkét költségtípus lehet ennél magasabb is, de erre az összegre már nem jár plusz támogatás,egy 2 millió forint összegű állami támogatás igénybevételéhez mindkét költségtípus számlaösszege el kell, hogy érje az 1 millió forintot, egy 1,0-3,0 milliós költségmegosztás tehát már megfelelő ehhez,ha pedig valaki például 900 ezer forintnyi állami támogatást tud igénybe venni, akkor mindkét költségtípusról legalább 450 ezer forintos számlát kell benyújtani, megfelel már például egy 450 ezer - 1,350 ezer forintos megosztás.
Milyen munkálatokra lehet igénybe venni?
Az alábbi munkálatokra igényelhető a támogatás:víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,tető cseréje, felújítása, szigetelése,égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,klímaberendezés beépítése, cseréje,napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje (napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.)belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,kerítés építése,gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,terasz, loggia, erkély, előtető építése,térburkolat készítése, cseréje,télikert kialakítása,amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, meghatározott akadálymentesítési munkák,alapozási szerkezet megerősítése, valamintbeépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is. 


Forrás: portfolio.hu